مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف INES

International Nuclear Event Scale

مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES ) مقیاسی بین‌المللی برای توصیف سطح خطر یک حادثه هسته‌ای است که نخستین بار در سال ۱۹۹۰ توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه گردید.
این مقیاس از درجه صفر تا ۷ دسته بندی می‌شود که سطح ۷ نشان دهنده یک فاجعه بزرگ هسته‌ای مانند حادثه چرنوبیل یا فوکوشیما است.
INES
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود