مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FT

مخفف عبارت FT

Fault Tolerance
توانايي کامپيوتر و در بعضي موارد سيستم...
سپهر

مخفف عبارت سپهر

سیستم پردازش همزمان رایانه ای
سپهر سیستمی آن لاین و متمرکز است که...
RWF

مخفف عبارت RWF

Reading With out Forgetting
به معنای خواندن بدون فراموشی می باشد که...
IAIO

مخفف عبارت IAIO

Iran Art Investigation Organisation
سازمان صنایع هوایی ایران (بصورت مخفف...
RWB

مخفف عبارت RWB

Reporters Without Borders
گزارشگران بدون مرز یک سازمان غیرانتفاعی...
RFID

مخفف عبارت RFID

Radio-frequency identification
سامانهٔ بازشناسی با امواج رادیویی...