مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PDA

مخفف عبارت PDA

Personal Digital Assistant
دستیار دیجیتالی شخصی (PDA) یک دستگاه...
APM

مخفف عبارت APM

Advanced Power Management
رابط برنامه سازی کاربردی (API) که توسط...
ABI

مخفف عبارت ABI

Application Binary Interface
مجموعه ای از دستورالعمل ها که مشخص می...
CRM

مخفف عبارت CRM

Customer Relationship Management
مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندها...
OTRS

مخفف عبارت OTRS

Open-source Ticket Request System
یک نرم‌افزار کد برای پیاده‌سازی از...