مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EX

Exes

در روابط اجتماعی ، شخص سابق (ex) کسی است که شخص زمانی با او در ارتباط یا ازدواج بوده است.
به عنوان پیشوند ، می توان به انواع مختلف روابط اشاره کرد. به عنوان مثال ، ممکن است به گیتاریست سابق یک گروه موسیقی یا دوست سابق کسی مراجعه شود.
EX
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود