مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MC

مخفف عبارت MC

Master Of Ceremonies
رئیس تشریفات (MC) به میزبان و مجری یک...
BGP

مخفف عبارت BGP

Border Gateway Protocol
پروتکل دروازه‌ای مرزی یا بی‌جی‌پی (BGP)...
TCP

مخفف عبارت TCP

Transmission Control Protocol
قرارداد هدایت انتقال، یا TCP که همچنین...
SSCI

مخفف عبارت SSCI

Social Sciences Citation Index
نمایه استنادی علوم اجتماعی یا SSCI، یک...
SLIP

مخفف عبارت SLIP

Serial Line Internet Protocol
پروتکل خط سري اينترنت (SLIP) و پروتکل...
UNIDO

مخفف عبارت UNIDO

The United Nations Industrial Development Organization
سازمان توسعهٔ صنعتی سازمان ملل متحد در...