مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WFRS

World Federation of Rose Societies

انجمن جهانی رز انجمنی در ارتباط با گل رز است. تا سال ۲۰۱۳ این انجمن ۳۹ کشور عضو از سرتاسر جهان داشته‌است. هر ۳ سال یکبار، از طرف این انجمن، یک گردهمایی به نام فدراسیون جهانی رز به‌طور مخفف WFRS در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود. در سال ۲۰۰۶ برای اولین بار فدراسیون جهانی رز در یک کشور آسیایی و در شهر اوزاکا برگزار شد.
WFRS
ارسال نظر

ارسال نظر