مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AGP

مخفف عبارت AGP

Accelerated Graphics Port
AGP کانال نقطه به نقطه با سرعت بالا با...
CAD

مخفف عبارت CAD

Computer Aided Design
فرآیندی که در بردارنده ارتباط مستقیم و...
ABS

مخفف عبارت ABS

Anti-lock Braking System
سیستم ترمز ای بی اِس یکی ازبهترین راهها...
TCP/IP

مخفف عبارت TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TCP/IP، یکی از مهمترین پروتکل های...
DSM

مخفف عبارت DSM

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
متخصصان بهداشت روانی برای بر چسب گذاری...
CMS

مخفف عبارت CMS

Content Management System
سامانهٔ مدیریت محتوا (CMS)، مجموعه‌ای...