مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VAR

Video Assistant Referees

کمک داور ویدئویی (VAR) نوعی کمک داور در فوتبال است که تصمیمات اتخاذ شده توسط داور را با بهره بردن از فیلم بازی و یک هدست برای برقراری ارتباط، بررسی می‌کند. در سال ۲۰۱۸ کمک داور ویدویی به قوانین بازی توسط هیئت بین‌المللی فوتبال (IFAB) اضافه شد.
VAR
ارسال نظر

ارسال نظر