مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VAR

Video Assistant Referees

کمک داور ویدئویی (VAR) نوعی کمک داور در فوتبال است که تصمیمات اتخاذ شده توسط داور را با بهره بردن از فیلم بازی و یک هدست برای برقراری ارتباط، بررسی می‌کند. در سال ۲۰۱۸ کمک داور ویدویی به قوانین بازی توسط هیئت بین‌المللی فوتبال (IFAB) اضافه شد.
VAR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود