مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HFT

High-Frequency Trading

نوعی از معاملات الگوریتمی که شامل اجرای تعداد زیادی سفارش در کسر ثانیه است.
HFT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود