مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DCA

Dollar Cost Averaging

سرمایه گذاری مقادیر ثابت دلار در دوره های زمانی معمول بدون در نظر گرفتن قیمت دارایی.
DCA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود