مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DeFi

Decentralized Finance

اکوسیستم شامل برنامه های مالی غیر متمرکز است که در بالای شبکه های بلاک چین توسعه یافته است.
DeFi
ارسال نظر

ارسال نظر