مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف دادح

داده، اطلاعات، دانش، حکمت

هرم دادح (DIKW pyramid) به مدلهایی اشاره دارد که برای ارتباط ساختاری بین داده، اطلاعات، دانش (علم) و حکمت (خرد یا فرزانگی) به کار می‌روند. معمولاً هر لایه با تعریف الگویی بر روی لایه پایین‌تر تعریف می‌گردد. مثلاً اطلاعات به الگوهای خاصی از داده گفته می‌شود یا دانش مهارت پیدا کردن الگو در اطلاعات و داده‌ها است که بر اساس رشته‌های تخصصی نوع این اطلاعات و داده‌ها متفاوت هستند.

تمام نسخه‌های مدل دادح شامل این چهار مولفه نیستند (نسخه‌های قبلی لایه داده را ندارند و برخی نسخه‌های جدید فاقد لایه حکمت می‌باشند) و برخی مدلها بخشهای اضافی دارند. علاوه بر هرم این ارتباط به عنوان سلسله مراتب، زنجیره و چارچوب نیز شناخته شده است. به طور مثال افزودن لایه «واقعیت» در پایین‌ترین قسمت در برخی مراجع دیده می‌شود زیرا «داده» را واقعیتی قلمداد می‌کنند که ثبت شده است.
دادح
ارسال نظر

ارسال نظر