مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OOAD

Object Oriented Analysis and Design

تحلیل و طراحی شیء گرا در مهندسی نرم افزار
OOAD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود