مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KISS

Keep It Simple, Stupid

اصل سادگی، برابری برای اصلِ کیس (KISS principle)‏ می‌باشد. KISS سرنامی است برای عبارت Keep it simple, Stupid! که توسط کلی جانسون {Kelly Johnson} ابراز شد. صورت‌های مختلفی که برای این سرنام ذکر شده است شامل عبارات زیر می‌باشد:
«keep it short and simple»
«keep it simple and stupid»
«keep it simple and straitforward»
«keep it simple sir»
«keep it simple or be stupid»
«keep it simple and sincere»

اصل سادگی بیان می‌کند که اکثر سیستم‌ها چنانچه ساده و به دور از پیچیدگی بمانند، عملکرد بهتری خواهند داشت، بنابراین سادگی باید هدف اصلی طراحی سیستم‌ها باشد و از پیچیدگی‌های بیهوده اجتناب کرد.
KISS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود