مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IT

Italy

مخفف کشور ایتالیا
IT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود