مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PUMA

Programmable Universal Manipulation Arm

پوما (PUMA) که در فارسی بدان بازوی رباتیک مفصلی نیز گفته می‌شود، بازویی صنعتی است که دارای ساختار RRR (یعنی سه مفصل از نوع لولایی دَوَرانی) بوده و محورهای مفاصل دوم و سوم با هم موازی باشند و آن دو بر محور مفصل اول عمود باشند. این ساختار شکلی شبیه به دست انسان را به آن می‌دهد. پوما دارای کاربردهای وسیعی در صنعت (مثل مونتاژ، بسته‌بندی، جوشکاری و غیره) است و امروزه توسط بسیاری از شرکت‌های ربات‌سازی جهان تولید می‌شود.
PUMA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود