مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GT

Gran Turismo

لغتی ايتاليايي به معنای تور بزرگ ميباشد.در اصل اين اصطلاح براي اتومبيلهاي سدان با خصوصيات اسپورت بكار ميرود.
GT
ارسال نظر

ارسال نظر