مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AM

Amplitude Modulation

ا ام یا ای ام (AM) فرایند تغییر دامنه یک موج حامل (معمولا یک موج حامل سامد رادیویی) طبق مشخصات سیگنال یا علامتی دیگر(مانند سیگنال‌های صوتی حاصل از صدای انسان یا وسایل موسیقی)و یکی از روش‌های ارسال خبر به وسیله امواج رادیویی است.
AM
ارسال نظر

ارسال نظر