مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HDF

High Density Fibreboard

اچ دی اف (HDF) مخفف واژه High Density Fiberboard  است که جزء فرآورده های چوبی محسوب می شود. HDF  نوعی تخته فیبر است که به روش خشک تولید می گردد. چگالی آن بیش از ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.
HDF
ارسال نظر

ارسال نظر