مخفف کلمه CYL


( Call You Later ) این عبارت در چت یا گفتگوهای اینترنتی، به معنای (بعدا بهت زنگ می زنم) می‌باشد.
CYL

بازگشت به صفحه قبل