مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف CYL

Cylinder

Change Your Life

Centre for Youth Literature (Australia)

See You Later

Catch You Later

Co-operative Young Leaders (youth camp)

Call Your Lawyer

See Y'all Later

Caught Ya Lookin' (Toledo, OH car club)

Complex Stutter Dial Report