مخفف کلمه KMP


( Keep Me Posted ) این عبارت در چت یا گفتگوهای اینترنتی، به معنای (مرا در جریان بگذار) می‌باشد.
KMP

بازگشت به صفحه قبل