مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MGTOW

Men Going Their Own Way

مردان ره خود را می‌روند به اختصار (MGTOW) یک جنبش ضدفمینیستی است که به‌صورت غالبی اعضای آن را جوامع آنلاین شامل می‌شوند. هدفشان این است که خود را از گروه‌های اجتماعی که به زعمشان برای مردان خطرآفرین است جدا کنند. درواقع مقصود آنها این است که مردان را از ازدواج و هرنوع هم‌باشی برحذر دارند. این گروه‌ها فعالیت‌هایشان را در قالب وبسایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی پیش می‌برند. انتقاداتی بر مگتوها وارد میشود مبنی بر این که بجای کنشگری و اعتراض برای تغییر وضعیت موجود، صرفا برروی مالکیت فردی مردان تمرکز کرده‌است. همین مسئله مگتو را از جنبش‌های حقوق مردان جدا کرده‌است. بابت حمایت از راست‌گرایی آلترناتیو، این گروه به عنوان حرکتی زن‌ستیز و برتری‌جویانه تلقی شده است. مرکز حقوقی فقر جنوبی این حرکت را همتراز جامعه اینسل قلمداد کرده‌است.
MGTOW
ارسال نظر

نظرات کاربران

مهدی در 19 مرداد 1401 گفته:
این جنبش از هر نظر کامل و درسته

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود