مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PUA

PickUp Artist

هنرمند مخ‌زنی (PUA) با نام اختصاری پی یو ای، شناخته شده با عنوان گروه تور کنی، یا انجمن مخ‌زنی - حرکتیست از سوی گروهی از مردان که هدف خود را موفقیت در اغواگری زنان و به دست آوردن رابطه جنسی از طریق آن می‌دانند. انجمن‌های فوق از طریق اینترنت، وب سایت‌ها و بلاگ‌ها، فروم‌ها، بازاریابی (سمینارها، تبلیغات، موسسات آموزشی اغواگری) انجمن‌ها و گروه‌ها و کلوب‌ها دایر هستند و اقدام به عضوگیری و آموزش یکدیگر می‌کنند.

«دانش اغواگری»، «بازی»، یا «مطالعات کاریزما» جزو تکنیک‌ها و متدهاییست که جامعه فوق از آن برای جذب جنس مخالف استفاده می‌کنند. خیزش این گروه‌ها و شیوه‌هایشان حمل بر ظهور شکل تازه ای از هنجارهای اجتماعی و قرار گذاشتن مدرن بین دو جنس مذکر و مؤنث می‌شود که از صورت سنتی قوانین جنسیتی فراتر رفته و براین باور استوارند که کیفیت‌ها و استانداردهای زنان در جامعه غربی از فرم سنتی آن تغییر کرده و افزایش یافته.

صاحب‌نظران در رسانه‌ها «بازی» را عملی زن‌ستیزانه و جنسیت زده تعبیر می‌کنند. بطور کلی عموماً شیوه‌های فوق را تکنیک‌های مردان برای جذب دختران قلمداد می‌کنند.
PUA
ارسال نظر

ارسال نظر