مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMP

Important

Imp به طور مختصر در گفتگوهای اینترنتی به معنای مهم ( یا Important ) استفاده می‌شود.
IMP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود