مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PL

Place

Pl در آدرس‌ محل که در متون انگلیسی دیده می‌شود، به معنای مکان (Place) هست.
PL
ارسال نظر

ارسال نظر