مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TERR

Terrace

Terr در آدرس‌ محل که در متون انگلیسی دیده می‌شود، به معنای تراس (Terrace) هست.

تراس یا بهارخواب: ایوان سرپوشیده‌ای که بخشی از اطرافش باز است، مهتابی.
TERR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود