مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساپتا

سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان

در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی و افزایش کیفیت و کمیت خدمات رسانی به مشتریان، سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان (ساپتا) از طریق سیستم متمرکز در بانک ملی ایران راه اندازی گردیده است.
ساپتا
ارسال نظر

ارسال نظر