مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TQM

Total Quality Management

• TQM عبارتست از يك رويكرد براي بهبود مستمر كيفيت محصولات و خدمات ازطريق مشاركت همه سطوح و وظايف شركت.

• TQM عبارتست از يك رويكرد براي افزايش مؤثر بودن و انعطاف‌پذيري همه‌جانبه سازمان. اين رويكرد يك طريقي براي سازماندهي و مشاركت همه سازمان اعم از بخش‌ها، فعاليت‌ها، افراد در هر سطح سازماني مي‌باشد.

• يك رويكرد مديريتي سازمان است كه حول محور كيفيت بنا شده است كه در آن همه اعضاء سازمان در هدف موفقيت درازمدت از طريق رضايت‌مندي مشتري مشاركت مي‌كنند تا منافع حاصله به اعضاء و جامعه بازگردد.
TQM
ارسال نظر

ارسال نظر