مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EDU

Education

کلمه ای بسیار پرکاربرد و رایج که به صورت مخفف در بین کاربران اینترنتی گفته می شود، EDU ست که به معنای آموزش و تحصیلات می باشد.
EDU
ارسال نظر

ارسال نظر