مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BPJ

Best Professional Judgment

بهترین قضاوت حرفه ای
BPJ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود