مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف BPJ

Best Professional Judgment

Beloit Poetry Journal (est. 1950)

Barils par Jour (French: Barrels per Day)

Brigade de la Police Judiciaire (French: Brigade of the Judicial Police; various locations)

Bloque Popular Juvenil (Spanish; Salvadoran political group)

Berkeley Planning Journal (University of California, Berkeley)

Barker, Phillips, Jackson (insurance agency; Springfield, MO)

Bile-Pancreatic Juice

Batch Print Job

Blueport Junction (Quad Cities/Davenport, Iowa restaurant)