مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TM

Trade Mark

علامت اختصاری TM به این معنیست که این نام ثبت شده می باشد و معمولا بصورت کوچک درون دایره نوشته می شود.
TM
ارسال نظر

ارسال نظر