مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف هما

هواپیمائی ملی ایران

هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران از هنگام تأسیس در سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۶۰ «هواپیمایی ملی ایران» نام داشت که به اختصار «هما» نیز خوانده می‌شد. نام رسمی بین‌المللی این شرکت حامل پرچم از آغاز تا کنون «ایران ایر» (Iran Air) بوده است.
هما
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود