مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف نصر

نظام صنفی رایانه‌ای

مخفف نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است.
نصر
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود