مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VA

Veterans Affairs

وزارت امور کهنه سربازان ایالات متحده آمریکا (United States Department of Veterans Affairs) یکی از وزارتخانه‌های دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است.

اداره کل بهداشت سربازان بازنشسته زیر نظر این وزارتخانه اداره می‌شود.
VA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود