مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OASIS

Organization for the Advancement of Structured Information Standards

سازمانی برای پیشرفت استانداردهای اطلاعات ساخت یافته
OASIS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود