مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RPG

Report Program Generator

RPG یک زبان مشهور برنامه‌نویسی تجارت‌گرا که در سطح عالی ساخت یافته بوده و نسبتاً یادگیری آن آسان است.
این زبان به شخص امکان می‌دهد که بسیاری از عملیات تجاری را برنامه‌نویسی کرده و علاوه بر آن ، گزارشات را تولید نماید. یک برنامه نسبتاً ساده RPG می‌تواند تکالیف تجاری پیچیده‌ای را انجام دهد.
RPG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود