مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRSRM

Iranian Society for Rock Mechanics

انجمن مکانیک سنگ ایران، یکی از انجمن‌های علمی در شاخه فنی-مهندسی و وابسته به شورای انجمن‌های علمی ایران است که در سال ۱۳۷۳ تاسیس شد.
این انجمن از ۵ نفر عضو هیئت مدیره، ۲ نفر عضو علی البدل و ۲ نفر بازرس تشکیل شده‌است.
اهداف انجمن مکانیک سنگ، شامل گسترش و پیشبرد و ارتقا علم مکانیک سنگ، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به علم مکانیک سنگ می‌گردد.
این انجمن تاکنون همایش‌هایی را در زمینه مکانیک سنگ برگزار نموده‌است که از جمله می‌توان به میزبانی پنجمین همایش بین‌المللی مکانیک سنگ در آذرماه ۱۳۸۷ و با حضور ۳۴ کشور در تهران اشاره نمود.
دفتر این انجمن در تهران، دانشگاه تربیت مدرس واقع است.
IRSRM
ارسال نظر

ارسال نظر