مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NHGRI

National Human Genome Research Institute

موسسه ملی تحقیقات ژنوم انسان ایالات متحده آمریکا، یکی از اعضای موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا (مشهور به NIH) می‌باشد.
وظیفه این مرکز فدرال رهبری و نظارت بر تحقیقات علوم و فناوری در حیطه ژنتیک می‌باشد.
دفاتر این موسسه که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد در جنوب ایالت مریلند واقع گردیده است.
NHGRI
ارسال نظر

ارسال نظر