مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RDFRS

Richard Dawkins Foundation for Reason and Science

بنیاد خرد و دانش ریچارد داوکینز موسسه ای غیرانتفاعی است که ریچارد داوکینز، زیست شناس بیخدای بریتانیایی در سال ۲۰۰۶ بنیان نهاده است.
از جمله اقداماتی که این بنیاد کارش را با آنها شروع کرد، این بود که حق پخش مستندهای داوکینز را به دست آورده و آنها را به طور رایگان در وبگاه خود قرارداد. زمینه فعالیت بنیاد مذکور عموما شامل پشتیبانی مالی از پژوهش‌های علمی و نیز فعالیت‌های بی خدایانه می گردد.
RDFRS
ارسال نظر

ارسال نظر