مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MSF

Mind Science Foundation

بنیاد علوم ذهنی (به انگلیسی: Mind Science Foundation) نام یک موسسه پژوهشی است.این موسسه بزرگ‌ترین حامی مالی تحقیقات علوم ذهنی و خودآگاهی در ایالات متحده آمریکا است.
MSF
ارسال نظر

ارسال نظر