مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NIGMS

National Institute of General Medical Sciences

موسسه ملی علوم پزشکی عمومی ایالات متحده آمریکا، یکی از اعضای موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا (مشهور به NIH) می‌باشد.
وظیفه این مرکز فدرال رهبری و نظارت بر تحقیقات علوم و فناوری در حیطه پزشکی عمومی و علوم مربوطه می‌باشد.
دفاتر این موسسه که در سال ۱۹۶۲ تأسیس شده‌اند، در جنوب ایالت مریلند واقع گردیده‌اند. حمایتهای مالی این موسسه منجر به ۶۳ جایزه نوبل در تاریخ گردیده‌اند.
NIGMS
ارسال نظر

ارسال نظر