مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LLC

Living Learning Community

انجمن آموزش زندگی (در دانشگاه های مختلف)
LLC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود