مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASI

Anthropological Society of Iran

انجمن انسان شناسی ایران یک نهاد علمی مورد تایید و به رسمیت شناخته شده به وسیله وزارت غلوم، تحقیقات و فن آوری است و اعضای موسس آن از اساتید و پژوهشگران دانشگاه ها و پژوهش گاه های مختلف ایران هستند. این انجمن در سال 1380 در تهران تشکیل و رسما به ثبت رسیده است و مهم ترین اهداف آن عبارتند از:
1.انجام پژوهش های علمی و فرعنکگی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان ایرانی و غیر ایرانی در چارچوب علم انسان شناسی و علوم مرتبط با آن.
2.فراهم آوردن زمینه های رشد و پیشرفت علم انسان شناسی در سطح دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی.
3.ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به آموزش و پرورش در زمینه های علمی موضوع کار انجمن.
4.ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز رشته انسان شناسی.
5.ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاورتی.
6.برگزاری نشست ها و گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
7.انتشار کتاب ها، نشریه های علمی و تشکیل بانک های اطلاعات علمی.
ASI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود