مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JEIDA

Japan Electronic Industry Development Association

انجمن توسعه صنایع الکترونیک ژاپن
JEIDA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود