مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EQ

Equalizer

عبارت EQ عموما در کنترل‌های دستگاه ها ( از جمله کنترل تلویزیون، ضبط و...) به معنای اکوالایزر یا برابرکننده صدا می‌باشد. برای کنترل میزان بم و زیری صدا.
EQ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود