مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RA

Right Atrial

دهلیز راست
RA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود