مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PS

Progeroid Syndromes

سندرم‌های پروجروید یا پروگروید یا به اختصار PS، گروهی از بیماری‌های ژنتیکی نادری هستند که فرد مبتلا را بسیار مسن‌تر از سنی که دارد، نشان می‌دهد. اصطلاح سندرم پروجروید، الزاماً همان پروجریا نیست. بلکه خود پروجریا نوعی از سندروم پروجروید است.

این سندرم بسیار نادر است و از هر ۸ میلیون نوزاد، تنها یکی به آن مبتلا می‌شود. این سندرم ارثی نیست، یعنی ژن معیوبی در پدر و مادر باعث این بیماری نمی‌شود، بلکه به خاطر یک جهش ژنتیکی اتفاق می‌افتد. افرادی که این سندرم را دارند، نخستین نشانه‌ها را در همان زمان نوزادی با چیزهایی مثل وزن نگرفتن، ابعاد چهره کوچک و فک‌های تحلیل رفته بروز می‌دهند. بعداً سندرم خود را به صورت پوست پر چین و چروک، تصلب شریان، نارسایی کلیه، از بین رفتن دید، سفت و سخت شدن پوست در انتهاهای بدن و ریزش موها نشان می‌دهد.

تعداد کمی از این بیماران بیش از ۱۳ سال عمر می‌کنند و ۹۰ درصد آنها در نتیجه حمله قلبی فوت می‌کنند.
PS
ارسال نظر

ارسال نظر