مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRNG

Iran National Grid Code

کد شبکه ملی ایران، یک کد حرفی عددی برای تعیین موقعیت مکانی به روش ساده برای کاربر عمومی
IRNG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود